Blog Image

MIJMEREN

Mijmeren

Rinus Krijnen publiceert via DongenHomespot sinds 2010 zijn columns “Mijmeringen”. In 2000 is Rinus met de columns begonnen. Aanvankelijk werden ze voorgelezen bij Radio0162 in het programma Basement en later VolDongen Feiten. Toen deze zender uit de ether ging en als omroep overging naar de website OmroepDongen.nl, waren ze vanaf dat moment hier te lezen en te beluisteren. Op 1 januari 2010 hield ook OmroepDongen.nl ermee op en sindsdien zijn de columns te horen en te lezen via Dongenhomespot.nl.
De Dongense Internetkrant
De onderwerpen van de columns zijn zeer divers, van persoonlijke beslommeringen tot wereldverbeteringen. De columns zijn zowel te lezen als te beluisteren.Ga terug naar de krant :
WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Gasprijs

ALGEMEEN Posted on vr, oktober 15, 2021 14:40

En ineens schoot de gasprijs door het dak. Nadat aan de Groningers was beloofd dat er geen gas meer zou worden opgepompt uit de verzakkende bodem bleek dat het gas schaars zou worden. We zijn nu voor groot aanbod van gas aangewezen op Rusland. Daar hebben de Amerikanen niet zo’n goed gevoel over. Zij vinden dat we daarmee ons te afhankelijk opstellen ten opzichte van Rusland, De Russen zijn niet de meest betrouwbare partners en de Amerikanen zijn daarom ook niet gelukkig met de nieuwe Nord Stream 2, de onderzeese pijpleiding door de Oostzee. Dat maakt Europa afhankelijk van de ‘vijand’. Ook de Oekraïners zijn hier niet blij mee. Werd eerst gas geleverd via Oekraïne, nu kan Rusland de aanvoer verdelen over twee aanleverroutes. Als er al gas doorheen komt. De kraan wordt geknepen, waardoor de gasprijs onverwacht en snel stijgt. En wie zijn het slachtoffer? Eigenlijk elke gebruiker met een variabel contract. Die gaan per m3 gas meer betalen. Gebruikers met een vast contract dienen hun contractperiode uit met het vastgestelde tarief. Maar het blijkt nu dat er aanbieders zijn die de vaste contracten willen openbreken om faillissement te voorkomen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Afspraak = afspraak. Met vaste contracten betaal je gemiddeld meer voor een kuub gas. Een deel van deze opslag is bedoeld om schommelingen in de prijs te dempen. Het grote voordeel van een vast contract voor de consument is de voorspelbaarheid van de kosten. Beetje vreemd dat de energieprovider aan jou als klant het gasprijsrisico wil afwentelen. Het zijn vooral kleine energieleveranciers  met stuntprijzen die dit voorstellen en in de problemen komen of zijn geraakt. 
Hiermee raak je gelijk de kern van de zaak. Met energie verkopen heb je volume nodig om je eigen rendement veilig te stellen. Verkoop je te weinig en de inkoop wordt te duur dan gaat het mis. Het is bovendien van de zotte dat er per huis maar één buis met gas binnenkomt en tig leveranciers kunnen concurreren over de tarieven van exact hetzelfde product. Het is gewoon windhandel. Was het dat maar, dan was het nog duurzaam. Mijn politieke voorkeur gaat sterk uit naar nationalisatie van commodities zoals gas, water, internet en licht. Naast de gasprijs zelf wordt er een vastrechtbijdrage gevraagd om de infrastructuur te leveren. Dit vastrecht wordt geïnd door de energiemaatschappij, maar wordt doorgesluisd naar de infrastructuurleveranciers waarvan de aandelen in handen zijn van de Nederlandse Staat. Nu we het over de Nederlandse Staat hebben; zij zijn de grootverdieners aan energie. Ongeveer de helft van de gasprijs is energiebelasting.

De energiebelasting is een prijsinstrument dat het Rijk kan inzetten om de gasprijs te drukken. Grootse plannen om dit door te voeren zijn er nog niet en als het al kan moet het kabinet op zijn mist missionair zijn om zo’n besluit te nemen.

Hoe hoger je inkomen is hoe minder last je hebt van de stijgende gasprijzen. Het percentage vaste kosten waartoe energie behoort is lager dan bij mensen met een laag inkomen. Bovendien bezitten rijkere mensen vaak een eigen woning. Die kunnen ze isoleren en voorzien van zonnepanelen, zodat de energielasten lager worden. Mensen met een laag inkomen zijn voor hun huisvesting afhankelijk van de inzet van de huurbaas, als het om isoleren gaat. En met de absurde woningmarkt momenteel zullen de huisbazen niet staan te springen om huizen te isoleren. Maar de arme bewoner van een sociale huurwoning is afhankelijk van de inzet van de woningcorporatie of huisbaas. Er zijn geen regels die een huisbaas verplichten een sociale woning aan te bieden met een energiefactor A of B. Het is wel zo dat men meer huur mag vragen indien de woning beter geïsoleerd is. Maar als de huurder van een sociaal minimum inkomen moet rondkomen lijkt een slecht geïsoleerd huis gunstiger voor de portemonnee. Behalve als de energie plotseling veel duurder wordt.

In mijn ogen zouden verhuurde woningen en appartementen aan een goed energielabel moeten voldoen. Dit zouden we wettelijk moeten regelen. Al is het alleen omdat het volume van het aantal sociale woningen erg hoog is en woningbouwcorporaties door grootschalige aanpak verduurzaming en energiezuinig maken van woningen veel goedkoper kunnen realiseren dan individuele woningaanbieders. De asociale verhuurdersheffing die nog steeds niet van de baan is, zou deels ook ingezet kunnen worden om woningcorporaties te dwingen huizen te isoleren op het niveau dat ze uiteindelijk gasloos kunnen zijn. Afschaffen dus en de vrijgekomen gelden geoormerkt beschikbaar stellen aan de betalers van deze heffing. Oormerk kan zijn dat er een percentage moet worden aangewend voor isolatie van de aangeboden huurwoningen. Omdat de kosten niet stijgen vanwege de afschaffing van de verhuurdersheffing zou de huurder niet meer hoeven te betalen voor een geïsoleerd huis. Dan zit hij of zij er uiteindelijk warmpjes bij….Maar niet heus. Want het is maar de vraag of het deze kant uit gaat.Energieprincipes

ALGEMEEN Posted on za, september 25, 2021 21:50

Energie kost geld; heel veel geld. Het grootste nadeel van energie is hetzelfde als van eten: als het er niet is, valt alles stil. Het is daarom ook iets waar je van te voren sterk rekening mee moet houden: welke energie gebruik ik, hoe gebruik ik het, welke vorm heb ik nodig, waar kan ik het kopen en blijft het betaalbaar?

Van oudsher had de Nederlandse Staat hierin een leidende rol. Energie werd gezien als een randvoorwaardelijke nutsvoorziening en dat kon je in de ogen van de regering -pakweg 60 jaar geleden nog- niet overlaten aan de commerciële cowboys. Het risico dat bedrijven omvallen en we verstoken blijven van brandstof is een horrorscenario. De overheid heeft daarom besloten in ieder geval eigenaar te blijven van de energie-infrastructuur. Anders dan bij ons informatienetwerk zoals glasvezel, dat al direct in handen is van commerciële aanbieders. Tot voor 60 jaar geleden hadden we in de dorpen en steden gemeentelijke energiebedrijven. Zo ook in mijn woonplaats waar twee enorme gashouders zorgden voor de opslag van mijngas voor de huishoudens tot begin jaren 60 van de vorige eeuw. Was je niet aangesloten op het gasnet dan kon je het huis verwarmen met olie of steenkool. Met de laatste twee energiebronnen was je niet afhankelijk van generieke infrastructuur; dat regelde je zelf. Met de komst van aardgas in 1963 werd de energievoorziening centraal en verdwenen de gashouders. Tot op dat moment werd de energiesector nog niet gezien als een markt en waren bijvoorbeeld milieu en klimaat geen issue, maar ook geld niet. De kosten rustten op de rijksbegroting en de belastingbetaler betaalden deze langs politieke besluiten. Was het nog maar zo. Want onder druk van Europese regelgeving werd de energie een open markt om concurrentie mogelijk te maken. Concurrentie zou betekenen dat de consument profiteert, maar de praktijk heeft geleerd dat de winstcijfers van de energieaanbieders een stuk belangrijker zijn dan de bevolking te voorzien van een nutsvoorziening. De directeur van ons plaatselijke energiebedrijf was een ambtenaar met een dienstwoning en een kleine auto van de zaak, maar was geen sponsor van een voetbalclub of een stadion. Energie is een stuk duurder geworden en de invloed van regeringen op het aanbod wordt steeds kleiner. En dat is niet handig als regeringen samen besluiten om energieverdeling te herzien en afspraken gaan maken zoals klimaatakkoorden. Hadden ze vroeger volledig controle over de gehele keten; nu zijn ze afhankelijk van de energieleveranciers. En door politieke besluiten wordt er bijvoorbeeld minder en uiteindelijk geen gas meer opgehaald uit de verzakkende bodem in Groningen en moeten we gas kopen van Poetin, waarmee we speelbal worden in een internationaal gevecht. Als dan blijkt dat de prijs van gas omhoog gaat besluiten de leveranciers om het vuur in de centrales niet met gas maar met steenkool te gaan opstoken: veel goedkoper en noodzakelijk om de aandeelhouders tevreden te stellen en wellicht ook nog wel een heel klein beetje om de rekening aan de burgers niet teveel te laten oplopen. Daar ga je met je politieke doelstellingen om fijnstof- CO2 en andere broeikasgassen te reduceren voor een bepaalde datum. Het zal een heel politiek gevecht worden om die milieudoelstellingen te halen. De invloed van de overheid is simpelweg te klein om die doelstellingen te halen. Men trekt een grote broek aan, maar zitten niet aan het stuur. Lang leve de privatisering!

Wat betreft de infrastructuur -waarover de overheid nog wel iets te zeggen heeft- gaat het ook helemaal mis. Ook hier weer prachtige vergezichten dat we in 2035 geen auto’s meer mogen verkopen die op fossiele brandstoffen rijden en dat we X-procent op moeten wekken met wind- en zonne-energie, maar men vergeet dat al deze energie toegevoegd moet worden aan het inmiddels verouderde en ontoereikende energienet. Er moeten bijna 2000000 laadpalen in pakweg 15 jaar worden geplaatst. Geen idee hoe we dit moeten realiseren en naast de netproblemen is ook de plaats een groot vraagteken. Nu al hebben we te weinig parkeerplaatsen en doordat we er nu twee soorten krijgen gaan die plekken nog meer ruimte innemen. En dat in een land dat al vol is.

Omdat we op de infrastructuur van de energiesector als regering nog wel invloed hebben , moeten we als een haas hier goede plannen voor bedenken en uitvoeren. Inderdaad dit kost veel geld en is niet populair. De burger vindt ook dat we energie- en klimaatbewuster moeten zijn, maar is vooralsnog niet van plan dit te betalen: dat moeten zij maar doen. Ze vergeten dat uiteindelijk de klant betaalt en dat is de burger. Geen populaire doelen voor de grootste partij van Nederland die zich de vroempartij noemt en nog steeds politiek aan zet is.

Ik krijg zelfs de indruk dat de formatie van een nieuw kabinet Rutte IV op allerlei manieren gefrustreerd wordt om tijd te winnen om vooral niets te doen. Dan kan men achteraf zeggen dat het halen van doelen niet mogelijk is omdat de tijd op is. De schuld daarvan ligt dan volgens Rutte bij de linkse partijen: die wilden niet meewerken.Volgende »