Blog Image

MIJMEREN

Mijmeren

Rinus Krijnen publiceert via DongenHomespot sinds 2010 zijn columns “Mijmeringen”. In 2000 is Rinus met de columns begonnen. Aanvankelijk werden ze voorgelezen bij Radio0162 in het programma Basement en later VolDongen Feiten. Toen deze zender uit de ether ging en als omroep overging naar de website OmroepDongen.nl, waren ze vanaf dat moment hier te lezen en te beluisteren. Op 1 januari 2010 hield ook OmroepDongen.nl ermee op en sindsdien zijn de columns te horen en te lezen via Dongenhomespot.nl.
De Dongense Internetkrant
De onderwerpen van de columns zijn zeer divers, van persoonlijke beslommeringen tot wereldverbeteringen. De columns zijn zowel te lezen als te beluisteren.Ga terug naar de krant :
WWW.DONGENHOMESPOT.NL

WOZ ?

ALGEMEEN Posted on vr, februari 26, 2021 14:48:33

Elk jaar krijg je aan het einde van februari via de digitale weg je gemeentelijke belastingoverzicht. De belasting wordt geïnd op basis van de WOZ waarde. De WOZ-waarde komt uit de lucht vallen en is in 5 jaar zo’n 30% gestegen. Waardering Onroerende Zaken is de verklaring van de DLA, de drieletterige afkorting. Het is een beetje schimmig hoe deze waarde wordt vastgesteld. Er is geen taxateur langs gekomen. De huiswaarde wordt vastgesteld op basis van een algoritme vanuit data uit bestaande bronnen zoals het kadaster en de ‘markt’. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ligging. En wat je op de aanslag aantreft is de waarde van dik een jaar geleden. In mijn geval was de waarde in 1 jaar – dus van 1-1-2019 en 1-1-2020 bijna 9% gestegen. Daarentegen was de grondslag wel met hetzelfde percentage verlaagd, waardoor ik netto voor gemeentelijke lasten, zoals belasting, afvalstoffen- en rioolheffing, plus de waterschapsbelasting  iets meer dan 100 euro per jaar meer moet betalen dan het jaar ervoor.

De belasting zelf is niet gestegen. Voor de gemeente is de WOZ een belangrijke bron van inkomsten, naast de leges. Aan de WOZ waarde wordt best veel opgehangen, want ook fiscaal wordt deze waarde gebruikt als basis voor eigenaarsforfait, maar ook bij erf- of schenkbelasting.

Hoewel de stijging in mijn geval significant is -zo’n 9%- zou ik zwaar teleurgesteld zijn als de WOZ-waarde de opbrengst bij verkoop van mijn huis zou zijn.  Makelaars beweren dat je ruim boven de WOZ-waarde kunt verkopen en kopen, maar het wordt toch even lastig uitleggen bij een hypotheekgesprek als blijkt dat je bovenop de WOZ-waarde je huis wil financieren. Omdat de WOZ-waarde minimaal een jaar geleden is vastgesteld kan het zomaar zijn dat de huizen 10% duurder zijn geworden. Daar spelen de makelaars op in. Het is zelfs al zo gek dat de aangegeven verkoopprijs in de praktijk een vanaf-prijs is geworden. Dat moet je in een gewone winkel eens wagen.

Logisch als zo’n waarde vanuit een algoritme wordt bepaald, dat mensen twijfels hebben over de correctheid. Op het aanslagbiljet wordt op de eerste pagina al gewezen dat je bezwaar kunt maken.
Wat heeft bezwaar maken voor zin? De WOZ-waarde wordt dan opnieuw vastgesteld en als je geluk hebt gaat dit kosteloos plaatsvinden. En wat heb je dan bereikt? In zo’n geval ga je dan voor dit jaar iets minder aan gemeentelijke heffingen betalen. Dat levert je wellicht een paar tientjes op dit  jaar. Maar wil je het huis verkopen dan is juist een hoge WOZ-waarde weer beter. Het is dus maar de vraag of het slim is bezwaar aan te tekenen. Ik denk dat 99% van de aanvragers voor herziening van de waarde dit willen om deze waarde te verlagen. Als je geluk hebt lukt het je om de grondslag te verlagen. Maar omdat dit zowat de enige variabele inkomstenbron is van de gemeente betekent een verlaging dus ook dat de gemeente minder inkomsten krijgt. Als je net als wij in een failliet dorp woont, zou het weleens zo kunnen zijn dat bij al te veel succesvolle WOZ-verlagingen de gemeente bijvoorbeeld de onkruidbestrijding van de straten niet meer kan betalen. Dank dus aan de WOZ-verlagers van vorig jaar, want het onkruid stond vorig jaar in de straten tot op kniehoogte.

Direct gevolg van minder inkomsten en stijgende kosten is dat in het volgende belastingjaar -naast de verhoging van de WOZ-waarde- ook de grondslag voor de belastingberekening naar boven wordt bijgesteld. Dan heb je veel moeite  gedaan om je WOZ-waarde te drukken om minder te hoeven betalen en wordt dit weer gecompenseerd in het volgende jaar. Daar schiet je dus niet veel mee op, behalve een hoop geregel.

Ik pleit er niet voor om geen bezwaar te maken als er werkelijk grote verschillen zijn. Maar besef wel dat het effect maar tijdelijk is.
Want inkomsten zullen toch gegenereerd worden, hoe hard je ook protesteert.Apotheek

ALGEMEEN Posted on za, februari 20, 2021 13:36:18

Ineens was ik ’s nachts in een Tilburgse dienstapotheek beland, nadat mijn schoonvader plotseling onwel was geworden en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig mocht ik hem ’s nachts weer mee naar huis nemen, maar we moesten nog wel even wat maagbeschermingstabletten gaan halen bij de apotheek. Daar aangekomen bleek het gelukkig niet druk en was ik direct aan de beurt met mijn medicijnbriefje uit het ziekenhuis.

De dienstdoende assistente vertelde mij dat het medicijn voorhanden was, maar niet viel binnen de vergoeding van de zorgkostenverzekering. De kosten bedroegen 27 euro. Ze zei ook dat het medicijn gekocht kon worden als handverkoop. Dan zouden de kosten slechts 11 euro zijn. En omdat het toch niet vergoed werd bespaarde je zo 16 euro. De beslissing was niet moeilijk: doe mij maar die van 11 euro.

Erg bereidwillig om met me mee te denken om mijn portemonnee te sparen was deze apotheekassistente, terwijl ze eigenlijk het businessmodel van haar baas om zeep hielp. Niet om die 16 euro, maar het hele systeem werd met deze transactie ondermijnd. Die 16 euro verschil blijkt te zijn bedoeld om de dienstapotheken in de nachturen open te kunnen houden. Dit heb ik nooit geweten, maar is een systeem dat al enkele jaren bestaat.

Niemand gaat voor zijn lol medicijnen halen in de nacht. Dan is er al iets heel bijzonders aan de hand. De mogelijkheid om dit ’s nachts te doen is omdat het financieel zelfvoorzienend is. En het slachtoffer, de zieke Nederlander, laat zich door wat extra’s te betalen niet weerhouden gebruik te maken van de dienstapotheek. Het is ook niet moeilijk kiezen tussen overleven en een paar euro extra betalen.

Toch heeft het iets wrangs. Dat onze gezondheid gezien wordt als een markt. De dienstapotheek rekent ons extra kosten om zijn personeel ’s nachts te kunnen laten werken terwijl er nauwelijks omzet is. Doet hij dit niet dan kun  je nergens terecht.  Maar zou onze gezondheid afhankelijk moeten zijn van marktwerking? In alles wat in mij zit zeg ik dat het eigenlijk ridicuul is.

Als ik een medicijn krijg voorgeschreven dan haal ik dit op in de apotheek. De apothekersassistenten moeten wettelijk mij  vragen of ik uitleg wil over de medicijnen. Ook bij drogisterijen is het proactief aandringen op advies bij medicijnen verplicht. Het verschil is echter dat een drogisterij een volledig commercieel bedrijf is en geheel niet-transparant de kosten voor dit advies verrekent in de grote hoop. Het is nog nooit voorgekomen dat ik bij een drogisterij gevraagd heb wat eigenlijk dit medicijn doet. Ik vraag me af of ik een deskundig antwoord krijg als ik dit wel zou doen. Het is een moetje zoals een Amerikaanse verkoopster in de winkel altijd zal vragen ”How are you?”., maar er standaard vanuit gaat dat je hierop niet zult reageren.
Bij apotheken gaat de kassa lopen zodra de ongevraagde adviesvraag gesteld wordt. Ook hiervan word ik weer heel verdrietig. De kosten voor het advies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en meestal zijn de uitgebrachte adviezen ook al gegeven door de arts die het medicijn heeft voorgeschreven.

Niemand wordt voor zijn lol ziek en niemand neemt voor zijn lol medicijnen. We betalen ons scheel aan zorgkosten en nog weten we gaatjes te vinden om ons op extra kosten te jagen. En juist de mensen met de meeste medische problemen worden met deze marktwerking het hardste getroffen. Hebben we al te maken met een eigen risico, wat ook de weg naar de apotheek voor sommigen afsnijdt; deze advieskosten komen er nog eens bovenop.

De semi-commerciële apothekers worden in de markt weggezet naast de commerciële drogisten en er is een grijs gebied ontstaan waar de advieskosten in zijn beland. Heel grijs is het dus niet, want de afnemer betaalt. Bij een drogisterij bepaalt de klant wat hij koopt, bij een apotheek is er vaak niet veel vrijwilligs aan. De arts of ziekenhuis schrijft een medicijn voor en de apotheek levert het,

Persoonlijk vind ik dit een verderfelijk systeem omdat het zieke mensen financieel achterstelt. Van dit soort praktijken moeten we af zien te komen. De politiek gaat hierover. Dit stelsel is een voorbeeld van neo-liberaal beleid. Wilt u daarvan af? Volgende maand is aan u de keuze.Volgende »