Blog Image

MIJMEREN

Mijmeren

Rinus Krijnen publiceert via DongenHomespot sinds 2010 zijn columns “Mijmeringen”. In 2000 is Rinus met de columns begonnen. Aanvankelijk werden ze voorgelezen bij Radio0162 in het programma Basement en later VolDongen Feiten. Toen deze zender uit de ether ging en als omroep overging naar de website OmroepDongen.nl, waren ze vanaf dat moment hier te lezen en te beluisteren. Op 1 januari 2010 hield ook OmroepDongen.nl ermee op en sindsdien zijn de columns te horen en te lezen via Dongenhomespot.nl.
De Dongense Internetkrant
De onderwerpen van de columns zijn zeer divers, van persoonlijke beslommeringen tot wereldverbeteringen. De columns zijn zowel te lezen als te beluisteren.Ga terug naar de krant :
WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Hondenbelasting

DE BESTE MIJMERINGEN NOG EENS Posted on zo, november 06, 2011 14:54

Deze mijmering heb ik in augustus 2007 geschreven voor Omroep Dongen. We zijn nu vier jaar verder en er is nog niets veranderd.

Rinus Krijnen 6 november 2011

Klik hier om de mijmering te beluisteren

Als je toch ergens geld van je bewoners wil hebben als gemeente kun je dit op twee manieren doen: De instrumenten zijn: Onroerend Zaakbelasting (OZB) en leges. De OZB wordt hoe langer hoe lastiger, aangezien de regering eigenlijk van plan is deze af te schaffen en dit deels ook al heeft gedaan. De gemeentes zijn met het afschaffen in het algemeen niet blij, omdat de opbrengsten uit deze pot niet geoormerkt zijn, en daardoor door de gemeente zelf kunnen worden uitgegeven zonder een door Den Haag opgelegde bestemming. Dat geldt ook voor leges. Als je een vergunning, paspoort of rijbewijs aanvraagt, betaal je daarvoor ook een vergoeding aan de gemeente. De gemeente int bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis hondenbelasting. De trouwe viervoeter is in Dongen aan stevige regels gebonden. Zo moet je een hond opgeven als je er één aanschaft en ook weer afmelden als deze niet meer in uw bezit is. En dat gaat niet zomaar. Het baasje kan op het gemeentehuis een formulier halen of een invulformulier downloaden van de gemeentelijke website. Geen elektronisch invulformulier ondertekend met uw DigID, maar een ouderwets verklarinkje, waarin je in de open stukken van de tekst zelf de variabele data, zoals de ingangs- en einddatum, naam etc. moet invullen, ondertekenen en afgeven op het gemeentehuis. Typisch een formulier wat geheel elektronisch zou kunnen worden georganiseerd in het kader van de digitalisering van de overheid. Het streven in Den Haag is om aan het einde van het jaar 65% van de dienstverlening volledig digitaal te doen. In Dongen is dit percentage momenteel precies 0. Het kan ook niet, want bij nadere bestudering van het invulformulier, moet er ook bewijslast worden overlegd. Als je hond is overleden, zul je namelijk volgens de handhavingsregels een bewijs van de dierenarts moeten overleggen, dat de hond het eeuwige voor het tijdelijke heeft verruild. De dierenartsen, wellicht geheel niet betrokken bij het overlijdensproces van uw door ouderdom overleden dier moet dan een doodverklaring optekenen, alsof je zelf niet kan beoordelen of het beest er is geweest. Daar zullen de dierenartsen ook op staan te wachten. Bovendien zal deze man daar ook geld voor gaan rekenen, als hij een gezonde financiële boekhouding wil hebben, waarmee hij u –de burger- op kosten jaagt. En anoniem afstand van je hond doen is er ook al niet bij: het formulier dwingt u de adresgegevens van de nieuwe eigenaar in te vullen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Als dus de hond aan de buren wordt verkocht geeft u eigenlijk uw buurman aan dat hij een hond heeft en dus hondenbelasting moet gaan betalen. Het betalen is terecht, maar in het kader van privacybescherming heeft de burger zelf het recht en in dit geval de plicht aan te geven dat hij een hond heeft aangeschaft en niet de oude eigenaar. Deze schijnbare handhaving rammelt dus. En als uw hond zelf besluit een ander baasje te zoeken of wordt gestolen, wat dan? Het formulier geeft niet aan dat u dan ook ontheffing van de hondenbelasting kunt krijgen. U zult voor uw onachtzaamheid tot aan het einde van uw leven moeten boeten! En nu komt vanaf volgende week de hondengestapo straks op uw deur bonzen om te luisteren of er geen geblaf uit het achterhuis komt. Zo ja, dan checkt de diender of u al heeft betaald en zoniet dan vullen zij de aangifte in. Vreemd genoeg wordt er in de berichtgeving niets gezegd over het opleggen van sancties. Waarschijnlijk zijn de ingehuurde dienders niet bevoegd bonnen te schrijven. Vermoedelijk wordt er over 1/3 deel van de honden nu geen belasting betaald. Dat zijn er zo’n 800. Als alle honden nu wel belast waren dan zou dat Dongen zo’n 25.000 euro jaarlijks gaan opleveren. Dongen heeft een dikke 10.000 woningen, dus mag de controle niet meer gaan kosten dan 2,5 euro per aangeklopte deur, om toch hiervan iets over te houden aan deze actie. Wellicht schrikken de zwartbezitters van honden nu zodanig van de aangekondigde razzia dat ze spontaan hun viervoeter gaan legaliseren. Misschien is dat ook wel de bedoeling en zal er helemaal niemand langs komen. Als ik gemeente was zou ik zo’n onsympathieke actie namelijk niet doen. Het getuigt van weinig respect en vertrouwen van zijn burgerij dat de gemeente deze actie zo inzet. Een dergelijke handhaving ten opzichte van een zo klein belang is buitenproportioneel. Kijk naar de belastingdienst, die juist is opgehouden met alle bewijslast verzamelen en dit uitsluitend op afroep doet. En daar zijn de belangen veel groter en de kans op een echt vermogensdelict ook. Als je echt wil dat voor alle honden wordt betaald, kun je beter een landelijk systeem opzetten waarbij alle honden verplicht worden gechipt en met de identificatie uit deze chip vanuit een centrale database kan worden vastgesteld of de eigenaar wel of niet betaalt. Een soort kenteken dus. Dat heeft bovendien als bijkomend voordeel dat je ook het medische dossier van de hond hieraan kan koppelen en bij vermissing of andere zaken, zoals de betrokkenheid bij een ongeval, de eigenaar kan opsporen. En sanctioneer streng bij een overtreding, en laat de verantwoordelijkheid om de hond aan te geven voor hondenbelasting bij de burger. Zo;n beleid past veel beter bij ons liberaal volkje. In principe wordt nu bij elke woning aangebeld. Gezien het geringe aantal uren dat wij thuis zijn, zal het nog erg lastig worden vast te stellen dat we geen hond hebben. Dat wordt een dure actie.

Rinus KrijnenSinterklaas

DE BESTE MIJMERINGEN NOG EENS Posted on zo, december 05, 2010 23:06

Onderstaande mijmering werd in 2001 in december voorgelezen voor Radio 0162.
Omdat de column nog actueel is kun je hem hierbij nog eens lezen.

SINTERKLAAS EN KERST

Klaas is het land nog niet uit of de Kerst is ingetreden. In het recente verleden zag je nog wel mooie etalages met zwarte pieten en klazen, maar dit jaar heb ik buiten een paar verbleekte vaandels niets meer van een Sint of Piet kunnen ontdekken. Misschien dat het niet meer gepast is in een multiculturele samenleving om zwartgeschilderde mannen als knechtjes te tonen. Zeker niet wanneer er een groot aantal asielzoekers in de buurt wonen is dit wellicht not-done. En die Klaas, die zo doet denken aan die seniele paus, heeft daarmee ook nu niet direct de uitstraling van een vooruitstrevende goedheiligman. Het katholicisme is tot minimale proporties teruggebracht en de 25 tot 40 jarige moeders kennen de kerk uitsluitend als baken in de woonplaats, of als de kille ontmoetingsruimte bij de begrafenis van die oude buurman. Nee, de Nederlandse burger kan niet wachten tot Klaas vertrokken is en menige winkelier trekt zich al helemaal niets meer van Klaas aan en begint al vrolijk in november de etalage te sieren met kerstballen en dennenbomen. Want die winkelier rekent op de achterkant van een sigarendoosje uit dat het toch wel erg kostbaar is om de etaleur twee keer in twee maanden te laten komen en zeker wanneer er een recessie dreigt is extra kosten maken geen goed uitgangspunt. Toch lees je na 5 december uitsluitend halleluja als het over Klaas gaat. Sinterklaas zou nog nooit zo populair zijn geweest. Maar dit is het krampachtig geluid van de middenstand die heeft geconstateerd dat de omzet dit jaar veel hoger was dan vorig jaar, ondanks de nakende recessie. Toch, het echte gevoel ebt weg. De ouders kopen hun schuldgevoel af, door het gebrek aan aandacht in de Klaasperiode, met dure cadeaus. De kinderen zelf hebben in hun onschuld al nauwelijks meer in de gaten wat er gebeurt en concentreren zich op het moment dat de cadeaus komen na het opstellen van verlanglijsten met hele dure spullen. Het geheel circus erom heen schijnt volgens mijn inschatting de jonge jeugd meer te ervaren als een folkloristisch gebeuren, een soort toneel. Sinterklaas en Zwarte Piet kunnen namelijk niet zijn wat ze veertig jaar geleden waren. De verhoudingen tussen ouders en kinderen, überhaupt tussen volwassen en jongeren zijn zodanig veranderd dat de oorspronkelijk zeer autoritaire Sinterklaas, die als een soort rechter kon beslissen over goed en kwaad totaal niet meer past in de belevingswereld van een kind. Daar komen dan nog de zwarte pieten bij. Dat zijn niet te identificeren donkere mannen die als een soort slaven op commando van de blanke Klaas allerlei karweitjes moeten uitvoeren. Zo’n beeld past ook niet meer in een multiculturele samenleving. Het gevolg is dat de media Sinterklaas een hoe langer hoe menselijker gezicht geven met ook verlangens en onzekerheden en de pieten mondiger worden en gaan meebeslissen. Hoe bewonderenswaardig ook deze verandering is, het is een geforceerde slag waarmee de simpelheid hoe vroeger dit gebeuren zich afspeelde wordt afgebrokkeld tot een soort toneelstuk met een vast plot. Het duale is dat de oude Sinterklaastraditie voortzetten strijdig is met de ethische normen in onze nieuwe samenleving, maar dat iedere volwassen autochtone Nederlander eigenlijk diep in zijn hart toch liever verlangt naar het oorspronkelijke simpele gebeuren waarbij bij het kind de emoties angst en verlangen streden om de eerste plaats. Ik ben bang dat het niet meer kan. In mijn ogen zal Klaas langzaam sterven en worden overwoekerd door zijn Coca-Cola-neef de Kerstman. Het voordeel van de Kerstman is dat het een individu is zonder een diepere betekenis. Dat er geen historische spanningen zijn met ankers in de ethiek en religie, dat hij dus bereikbaar is voor iedereen. Terwijl ik dit zeg zie ik hier ondanks de logica met weemoed op terug. Want vooral aan die emotionele gevoelens als kind rondom Sinterklaas, die nu niet meer kunnen, heb ik de mooiste herinneringen. Hoo Hoo Hoo